3e BLOG

Spierziektecongres FSHD zaterdag 07-09-2013
 
Op deze dag was ik aanwezig op het spierziektencongres FSHD, wat ik een zeer indrukwekkende en ook warme ervaring vond. Tijdens deze bijeenkomst kwamen allerlei betrokken mensen bij elkaar; zoals de mensen die de spierziekte hebben, hun familieleden en vrienden, bestuursleden van de stichting, de wetenschappers en onderzoekers die directe onderzoeken voor de FSHD uitvoeren en de werkgroepleden van de FSHD. Ik heb gezien en ervaren dat zo’n bijeenkomst een enorme positieve en emotionele bijdrage geeft aan het geheel en ik heb veel respect voor alle betrokkenen.
Vooral de mensen die de spierziekte FSHD hebben, vinden hun eigen weg om met hun ziekte om te gaan, ook al is er nog volop onderzoek te doen en te gaan voordat er een behandelmethode en medicatie gevonden is. Hun doorzettingsvermogen is wonderbaarlijk. Ik heb de kracht van de persoonlijkheden van de mensen met deze ziekte gezien en gehoord.
 
Wat veel indruk op me gemaakt heeft is dat, naast dat deze mensen eigenlijk al genoeg hebben aan het feit om hun ziekte te verwerken, in vanalles het eigen initiatief nemen om zaken zelf te ontdekken en te onderzoeken om de omstandigheden voor zichzelf  en daarmee ook zeker de omstandigheden voor de ander te kunnen verbeteren en elkaar te kunnen helpen.
Moeilijk en/of blijvend  zijn steeds de reacties die “van buiten komen” ( dus buiten het directe gezin en / of familie) op de mensen die de spierziekte FSHD hebben. Met name omdat de gezichtsmimiek aan verandering onderhevig is, de houding verandert, en er de vermoeidheid is die het moeilijker maakt om alert en / of snel te kunnen reageren. Daarnaast zijn er allerlei regelingen en vaststaande zaken in de maatschappij, waar je tegenaan loopt als je deze ziekte hebt, waardoor je naast je beperking door de ziekte, van buitenaf beperkt wordt.
Over dit laatste wil ik toch de mensen die het betreft een hart onder de riem steken. Omdat ik zelf enorme levenservaringen heb opgedaan wil ik dit “van harte zeggen” en weet ik hierdoor dat het  niet is van” je hebt makkelijk praten”. Steeds zeggen mensen, oordelen mensen, vullen mensen gedrag en situaties in, zonder het fijne ervan te weten. Daarom krijgen jullie o.a. veel reacties op je uiterlijk. Ik heb tijdens het congres alleen maar mooie mensen gezien. Mensen die reacties naar je geven op je uiterlijk en gedrag, geloof me, dat zijn reacties van die mensen, over henzelf. Het gaat alleen maar over hen wat ze tegen je zeggen. Het zijn hun angsten, confrontaties die ze tegen je uitspreken. Zelf weet je hoe je je voelt, hoe het in elkaar zit en of wat er aan de hand is. Dat maakt je sterk. Wat de ander zegt, dat zegt iets over hem en / of haar, niet over jou.
 
Als de lichamelijke kracht bij je afneemt, laat dan je persoonlijke kracht en ontwikkeling groeien.
 
Dank jullie wel, met name Anke Lanser en Kees van der Graaf, dat ik op jullie congres aanwezig mocht zijn.
 
 

2e BLOG

Tweede BLOG 05-06-2013
 
In het tweede BLOG zou ik het onderwerp "spieren" behandelen. Doordat mij onverwacht gevraagd is om een presentatie te geven in "HetWerktcafe" in Tilburg met hun onderwerp van die dag "fit en gezond om met zelfvertrouwen te solliciteren" vond ik dit ook wel een leuk onderwerp om dit in mijn BLOG te verwerken. Met name omdat de inhoud van mijn presentatie past binnen het begeleidende en adviserende aspect van mijn werk.
 
De thetwerktcafeitel van mijn presentatie van die middag was: "blij met werk of blij zonder werk".
Het doel van de presentatie is
 • om mensen die werkeloos zijn, naar de basis van hun leven te brengen
 • ze stil te laten staan bij wat ze binnen het werk meegemaakt hebben
 • hoe ze dit hebben ervaren
 • de mogelijkheden aan te bieden om dit anders te zien en anders te ervaren of er "met andere ogen naar te kijken"
 •  ze na te laten denken over wat de mogelijkheden nu zijn
 • de (gedane) zaken met het werk wat achter hen ligt en het huidige leven zonder werk, anders of breder te zien
 • En "last but not least ", dat de huidige situatie voor hen andere mogelijkheden opent dan waar ze op dit moment bij stil staan, of (kunnen) zien.
 
De volgende vragen heb ik iedereen voorgelegd:
 • Fitheid, gezondheid en vertrouwen, waar baseer je deze gegevens op?
 • Wat houdt dit voor jou in?
 • Wat maakt je fit?
 • Wat geeft jou vertrouwen?
 • Wat is nu nodig in je leven?
 • Wat is voor jou de basis van/in je leven?
 • Wat is hier belangrijk in?
 • En wat is hier NU belangrijk in?
 
balans-belastbaarheid-belasting
 
Als je geen werk meer hebt, kom je mogelijk in een rouwproces. De fasen van rouw zijn over het algemeen: ontkenning, protest/boosheid, onderhandelen/vechten, depressieve gevoelens, waarna aanvaarding en acceptatie. 
Deze fases kunnen door elkaar heen lopen en iedereen kan het anders zien en ervaren.
Mijn advies hierin is om op de hoogte te zijn van deze fases,zodat je kunt zien en kunt herkennen in welke fase je zit of je zou kunnen zitten. Je ontwikkelt meer zelfinzicht, je kunt dan "meer tot jezelf komen" en je kunt op deze wijze een "helicopterview" voor jezelf creëren.
 
Daarnaast kun je de werkeloze periode zien als "onderzoekende periode". Probeer jezelf open te stellen voor andere mogelijkheden in je leven. Sta eens stil bij wat voor opleiding en of werk je hebt gedaan en stel jezelf de vraag: wat betekende  de opleiding/het werk voor mij. Stel je open, open voor andere mogelijkheden, misschien een andere opleiding of een andere hobby. Ontdek mogelijk andere kwaliteiten van en/of voor jezelf en heb het er eens met anderen over. Of ga samen met andere mensen eens rond de tafel, richt een eigen netwerkgroepje op zoals de initiatiefnemers van "HetWerktCafe" hebben gedaan en zoals ik heb gedaan. Misschien zien anderen kwaliteiten in jou die je zelf nog niet hebt gezien, en die ze aan je kenbaar kunnen maken.
En vraag eens aan jezelf: "wat heb ik nu al kunnen doen in de tijd dat ik zonder werk zit" en wat zou ik nog meer kunnen gaan doen. Mogelijk kom je op originele ideeën, alleen of gezamenlijk met andere mensen.
 
Neem de tijd om tot inzichten te komen, persoonlijke inzichten. Zie en ervaar de huidige tijd als rust, een pas op de plaats, als een sabbatical en kansen die je krijgt. Zie dit als jouw tijd. Uiteraard zijn er wel de verplichtingen naar het UWV of sociale dienst. Maar stel je niet afhankelijk op. Ga eens rondkijken. Neem de regie, alleen of samen met anderen.
 
Ook mijn eigen ervaring is dat het financiële aspect belangrijk is en het niet meevalt om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar ben hierin creatief, vraag om hulp. Mijn ervaring is dat er dan van alle kanten hulp komt, als je er maar voor open staat.
Onderneem actie in jezelf en voor jezelf.
 
Dit alles is een veranderingsproces. De maatschappij verandert en jij bent een onderdeel van de maatschappij, dus logischerwijs moet je mee met de veranderingen. Onderga de veranderingen met rust, positiviteit en onderga ze bewust.
 
Bovengenoemde onderwerpen zie ik o.a. als de rode draad in dit alles en zie ik als basis. De basis om fit te zijn, gezond te zijn en zelfvertrouwen te hebben.
Kun je dit alles op een juiste wijze voor jou oppakken, en heb je uiteindelijk een sollicitatiegesprek, probeer dan vanuit die rust naar het gesprek te gaan. Als je het een goed gesprek hebt gevonden of het gesprek als prettig hebt ervaren, spreek het dan uit.
Hopelijk krijg je de baan en kun je een periode afsluiten. Tel van die periode die achter je ligt, de inzichten, de zegeningen en de leermomenten op.
 
Blij met werk of blij zonder werk ?
Op de website van Tilburg dichtbij is een artikel over de presentatie geplaatst: http://www.dichtbij.nl/tilburg/regionaal-nieuws/artikel/2849931/ontspanning-en-inspiratie-bij-hetwerktcafe.aspx
 
Mocht je graag een consult willen in advies en of begeleiding, aarzel dan niet en neem gewoon contact met me op.
 
 

1e BLOG 23-02-2013

1e BLOG 23-02-2013
 
Je bent van harte welkom op de eerste BLOG van Van Helden Massage
 
Laten we meteen maar eens starten met het onderwerp "massage".
Als ik daarover in gesprek ga met mensen en de vraag stel "laat je je weleens masseren", is het gros wat zegt," nooit of eigenlijk toch wel, op vakantie, want op vakantie is het goedkoper dan hier ". Bij de mannen zie je dan een glimlach verschijnen en spreken ze over de leuke en mooie vrouw van wie ze de massage hebben ontvangen. De vrouwen reageren over wat ze hebben ervaren tijdens de massage en het effect wat de massage op hen had.
Als ik dan de vraag stel, waarom laat je je alleen op vakantie masseren, krijg ik het antwoord dat het daar goedkoper is.  Vervolgens valt er een stilte in het gesprek.
Ik stel mezelf de vraag waar het aan zou kunnen liggen dat mensen  zichzelf tijdens een vakantie wel een gezond en ontspannend moment gunnen, en juist het grootste deel van het jaar, waarin ze werken, bewegen, sporten, waarin de maatschappij steeds hogere eisen aan hen stelt, ze zichzelf deze massage / ontspanning of sabbaticalminuten niet geven. Mijn visie en persoonlijke ervaring is, dat juist alleen al vanwege het feit dat de maatschappij steeds hogere eisen aan je stelt, het belangrijk is even een uur voor jezelf te nemen, even een pas op de plaats te maken en "tot jezelf " te komen. Juist in deze tijd in deze maatschappij met veel veranderingen en met de snelheid waarin zaken gaan is het juist nu nodig en van belang om goed voor jezelf te zorgen en in jezelf te investeren.
 
 
Daarnaast spreek ik de sportende mensen. Mensen die sporten en denken dat sportmassage er alleen is voor als je klachten hebt. Deze mensen sporten op zowel recreatief, amateur en semi professioneel niveau zonder een massage te ondergaan ( of zoals zojuist beschreven nemen ze een massage op vakantie... ). De vraag komt hier ook weer bij mij op; is er duidelijkheid bij de mensen van wat een sportmasseur doet, weten deze mensen wat het nut van massage en blessurepreventie is, en wat er met preventie bedoelt wordt ?
Gelukkig zijn er ook mensen die wel weten wat een sportmasseur doet en waarin een sportmasseur adviezen geeft. Deze mensen komen voor een " bodycheck ", voor een massage als onderhoud en van de conditie van de spieren. Zij weten  dat massage een ondersteunende basis is van een goede stofwisseling in het lichaam en in de spieren wat juist een belangrijke preventieve factor is voor je lichaam voor als je sport.
 
Als je geen klachten en/of lichamelijke beperkingen hebt, is het zo gewoon om s'morgens je bed uit te stappen, naar je werk te gaan, je hobby uit te voeren, op de fiets of in de auto te stappen en je dingen van die dag te gaan doen.
Of...... voel je daar toch iets in je schouders, waar je al een tijdje last van hebt vanwege je pc werkzaamheden, of de stress..
Is de spierpijn die je voelt na het sporten wel zo normaal ?
Wat is nu juist voor een ieder persoonlijk van belang om aandacht aan te geven tijdens het sporten, en tijdens beweging. Neem het simpele opstaan uit je stoel of uit bed komen, hoe gaat dat ?
Hebben je spieren de juiste lengte zodat je je goed kunt bewegen ?
 
Waarom zegt juist een kunstenaar, die tijdelijk een paar dagen voor werk in Tilburg is, en terug naar zijn huis in Ierland vertrekt, "ik ga nog even langs bij Jose voor een massage, want dan kan ik er weer even tegen" ?
Een ex profvoetballer heeft enkele dagen terug een massage bij mij ondergaan, die aangaf in heel zijn voetbalcarriére nog nooit zo'n goede massage te hebben ervaren en ondergaan. Naast dit grote compliment wat ik heb gekregen besef ik nogmaals dat massage een fenomeen is, dat je moet ondergaan en moet ervaren.
 
Zelf laat ik me wekelijks masseren en behandelen door twee collega's, waarin we onze massages en behandelingen met elkaar uitwisselen. Wij ervaren het als broodnodig, natuurlijk zeker omdat we het werk zelf uitvoeren,en omdat we met ons lichaam werken. Maar wie gebruikt zijn lichaam niet voor zijn werk of hobby ?
 
Tot zoverre mijn eerste inleidende BLOG. Een aantal onderwerpen zijn in dit eerste BLOG kort genoemd, waarop ik  de komende tijd  terug zal komen. Heb je vragen, wil je weten wat een bodycheck inhoud, of wat specifiek een advies voor jouw lichaam en spieren kan zijn ? neem gerust contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 06-23809425.
Tot de volgende BLOG met het onderwerp "het effect van massage op je spieren, lichaam en geest".
 
free joomla templatesjoomla templates

U bent van harte welkom om uw VVV cadeaubonnen te besteden aan een massage.

Als sponsor van de supportersvereniging Willem II zorgt Van Helden Massage ervoor dat ook de supporters van Willem II in vorm blijven. 

2020 © Van Helden Massage